Hlavná » Služby » Služby

Služby firmy Bridas, s.r.o.

  • Medzinárodná a vnútroštátna autodoprava
  • Logistika
  • Zasielateľstvo
  • Komplexné colno - deklaračné aktivity

BRIDAS,s.r.o. je spoločnosť zameraná službou na colno-deklaračné aktivity pre import, export a tranzit, vrátane colného poradenstva. BRIDAS,s.r.o. Vám ponúka kvalifikovaných expertov, ktorí detailne poznajú všetky aktuálne pravidlá určujúce obchodovanie v rámci Európskej únie i najaktuálnejšie zmeny ovplyvňujúce obchodnú výmenu medzi EU a tretími krajinami.

BRIDAS,s.r.o. Vám okrem prepravných služieb ponúka široké portfólio kvalifikovaných colných služieb a spracovanie INTRASTAT hlásení. Colné služby poskytujeme v režimoch:

- IMPORT - colný režim "voľný obeh“, "aktívny a pasívny

zušľachťovací styk"

- EXPORT - colný režim "priamy vývoz", "aktívny a pasivný

zušľachťovaci styk"

- TRANZIT

- Colné prejednanie zásielok prepravovaných iným spoločnosťami, ak sa ocitnete v situácii, že váš prepravca Vás zaťažuje neúmernými požiadavkami na vystavenie colného vyhlásenia, obráťte sa na nás. Zabezpečíme rýchle colné prejednanie, pripadne doručenie vašich zásielok, ktoré prišli inou spoločnosťou.

- Zabezpečenie colného dlhu. V zmysle colného zákona je potrebné poskytnúť colnému úradu zabezpečenie colného dlhu. Klientom, ktorých zastupujeme v colnom konaní priamo, poskytujeme garanciu zabezpečenia colného dlhu na základe Komisionálnej zmluvy.

- INTRASTAT Poskytujeme spracovanie a podávanie INTRASTAT hlásení elektronickou poštou podľa vyhlášky Štatistického úradu SR.

- Colné poradenstvo. Odborné poradenstvo pre všetky colné, daňové a finančné záležitosti z colného hľadiska.

- Ostatné colné služby.

* Vystavenie, prejednanie alebo ukončenie sprievodných dokladov, ako napr. CMR, EUR1, ATR, Carnet  TIR,

* Zabezpečujeme elektronické podávanie tranzitných dokladov a karnetov TIR-dnes už povinné a tiež elektronické odosielanie exportov.

Bližšie informácie získate u našej riaditeľky spoločnosti alebo priamo u špecialistu deklarácie.

Info tu ...

Pridať komentár

Zvýraznené položky sú povinné.

Prehľad komentárov

  1. One garment, part, reduced, money. (ucauhcuxacec, 11.4.2019 2:10:01) Odpovedať

    http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> yok.omsg.bridas.sk.dnu.ua http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

  2. Only nines newly surfaces, nonimmune. (ateagemibullu, 19.6.2019 8:13:30) Odpovedať

    http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> utp.scfq.bridas.sk.xmv.qo http://mewkid.net/buy-amoxicillin/